Tim Harford o katastrofach finansowych

Skrytykowałem co prawda wczoraj najnowszą książkę Tima, ale muszę przyznać, że bajarzem jest niezłym. Tutaj wykład z LSE w trakcie którego wyjaśnia powody kryzysu finansowego 2008 i robi to naprawdę nieźle!

Ponadto ma ciekawą teorię o tym jak nie należy bronić się przed takimi kryzysami – też warta uwagi. Naprawdę warto poświęcić 1,5 godziny by to obejrzeć:

Czytaj dalej

Prognozowanie i modele finansowe (1)

Prognozowanie finansowe jest jak prognoza pogodyZ modelowaniem finansowym jest trochę tak jak z prognozą pogody. Im dłuższy horyzont czasowy, tym trudniej jest nam przewidzieć co się wydarzy.

Pojawiają się też zjawiska cykliczne, jak choćby opady śniegu w maju, które z uwagi na rzadkość występowania, mogą wprowadzić chaos do naszego modelu.

Wracając jednak do prognozowania finansowego, jest ono konieczne dla każdej firmy i dla każdego analityka, który chce firmę  finansować w dłuższym tenorze.

Jak więc zbudować dobry model? Czytaj dalej Prognozowanie i modele finansowe (1)

Wprowadzenie do analizy ryzyka w bankowości

Jak wynika z definicji słownikowych, czy encyklopedycznych, definicja ryzyka nie jest dobrze rozumiana przez ogół społeczeństwa. Dla bankowców jest to jednak podstawa biznesu – zwłaszcza, gdy bank „ma apetyt na ryzyko”.

W tej prezentacji głównie mowa o ryzyku kredytowym i o różnych użytecznych modelach stosowanych w bankach w celu wprowadzenia jakiejś systematyzacji pomiaru i oceny. O ryzyku w rozumieniu NUK (Bazylea II i III) jest odrębna prezentacja, która omawia także sposoby radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym i rynkowym.

Kryzys zadłużenia w strefie euro

Syngnalizacja świetlna W jednym z banków funkcjonuje bardzo intuicyjny model oceny ryzyka kraju.

Oparty jest na sygnalizatorze świetlnym z dodatkowym kolorem. Jest prosty, zrozumiały i czytelny dla wszystkich – niezależnie od wiedzy makroekonomicznej skumulowanej w głowie odbiorcy.

W banku którym szkolę system jest podobny, choć pomiędzy zielonym a pomarańczowym jest jeszcze kolor żółty. Nieco inne jest także nazewnictwo, ale o tym pisać nie mogę – obowiązuje mnie klauzula poufności!

Wracam więc do prostszego systemu 4 kolorów:

Czytaj dalej Kryzys zadłużenia w strefie euro

Rekomendacja S – nowelizacja

Banana skins 2010W czerwcu wspominałem na blogu, czego najbardziej boją się banki.

Na pierwszym miejscu znalazły się naciski polityków, co widać choćby po takich liberałach jak Janusz Lewandowski, o którym pisałem wczoraj.

Na drugim miejscu znalazło się ryzyko kredytowe, które stale rośnie, co widać pięknie na 3 stronie „Informacji o sytuacji banków w I kwartale 2010 r.”

Czytaj dalej