Analiza kredytowa przedsiębiorstw

Wczoraj i dziś miałem dwa doskonałe dni, bo udało mi się namierzyć i skontaktować z autorem bardzo dobrej książki o analizie kredytowej przedsiębiorstw z 2000 roku. Kto wie, może uda mi się go przekonać, by wydać tą książkę po polsku, ale to dopiero w Nowym Roku.

Czytaj dalej Analiza kredytowa przedsiębiorstw

Szkolenie z sygnałów wczesnego ostrzegania na przyszły rok.

30 listopada skończyłem cykl szkoleń z analizy kredytowej dla jednego z polskich banków i jeszcze wyciągam wnioski.

Najlepsze z mojej perspektywy było to, że mogłem pracować bezpośrednio z uczestnikami, a nie przez Zoom, Skype czy inną zdalną platformę. W mojej ocenie to robi wielką różnicę.

Czytaj dalej Szkolenie z sygnałów wczesnego ostrzegania na przyszły rok.

Przypowieść o talentach

Wdałem się wczoraj w drobną dyskusję o książkach biznesowych z kolegą po fachu. Kolega najpierw zacytował nieznanego mi mistyka tybetańskiego, z którego można byłoby wysnuć wniosek, że wiedza książkowa niewiele jest warta. Można byłoby wysnuć także kilka innych wniosków, ale nie o tym chcę pisać.

Chciałbym nawiązać do innego aspektu cytatu – do świętych ksiąg. W naszym kręgu kulturowym będzie to oczywiście Biblia. Od dawna zastanawia mnie ile mądrości można w niej znaleźć i to niezależnie od wyzwania.

W swojej ostatniej książce Malcolm Gladwell przywołuje biblijną historię o Dawidzie i Goliacie. Mnie dziś przypomniała się inna historia, która jest chyba jedną z najlepszych lekcji dla bankierów, inwestorów czy dyrektorów finansowych. Mowa o przypowieści o talentach.

W czasach biblijnych jeden talent ważył około 60 kg w srebrze i była to równowartość około 20 lat pracy wykwalifikowanego rzemieślnika.

Zobaczcie zresztą sami jaką lekcję można wyciągnąć z przypowieści Czytaj dalej

Film o dźwigni finansowej

Ryzyko a zysk„Super Rich The Greed Game” – to tytuł filmu dokumentalnego Roberta Pestona z marca 2008 roku.

Umieszczam go nie dlatego, by motywować ludzi do pogoni za kasiorą. Cel mam dość przewrotny – w zasadzie film tłumaczy dość dobrze dźwignię finansową i wykres obok.

Tłumaczy też doskonale, dlaczego zmieniła się bankowość i dlaczego zapomniano o podstawach oceny ryzyka kredytowego.

Niech będzie przestrogą, choć nie chcę nikogo od dźwigni finansowej całkowicie odstraszać. W umiarze jest jak najbardziej pożądana.

.

Wprowadzenie do analizy kredytowej

Dla uczestników moich ostatnich szkoleń załadowałem kolejną prezentację. Wkrótce dostępna będzie wraz z opisem w zakładce Bankowość – Analiza kredytowa.

Jak zapewne wiecie, na szkoleniach nie lubię pokazywać slajdów. Są one tylko materiałem referencyjnym, na którym starałem się skondensować niezbędną teorię i kilka ilustracji.

Do prawdziwej wiedzy macie szanse dotrzeć w trakcie ćwiczeń. Sytuacje szkoleniowe dają wam okazję do popełniania błędów, bez ponoszenia wymiernych konsekwencji. Zobacz prezentację

Trudniej będzie uzyskać kredyty

NBP sytuacja na rynku kredytowym w drugim kwartale 2012NBP opublikował dziś wyniki kwartalnej ankiety wśród szefów komitetów kredytowych. Raport, który możecie pobrać klikając na ilustrację pokazuje, czego możemy się spodziewać na rynku kredytowym w bieżącym kwartale. Niestety nie jest optymistyczny.

Banki dokonały zaostrzenia kryteriów kredytowych we wszystkich segmentach rynku, przy czym najsilniejsze zaostrzenie dotyczyło kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych banki podwyższyły też pobierane marże.

Ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą było głównym czynnikiem wpływającym
na zaostrzenie polityki kredytowej banków. W przypadku kredytów mieszkaniowych dodatkowy
wpływ miało wdrożenie nowych zapisów Rekomendacji S, zaś w segmencie kredytów konsumpcyjnych zmiany w sposobie kalkulacji zdolności kredytowej.

W skrócie:

Kredyty dla przedsiębiorstw

  • zaostrzenie polityki kredytowej, głównie w zakresie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw
  • podwyższenie marż
  • spodziewany wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe dla MSP; w pozostałych segmentach spodziewany jest spadek popytu

Kredyty mieszkaniowe

  • zaostrzenie kryteriów
  • podwyższenie marż i pozaodsetkowych kosztów kredytów
  • spodziewany spadek popytu na kredyty (duże zróżnicowanie odpowiedzi)

Kredyty konsumpcyjne

  • zaostrzenie kryteriów kredytowych
  • obniżenie maksymalnej kwoty kredytu i wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania
  • spodziewany wzrost popytu na kredyty (duże zróżnicowanie odpowiedzi)

Kowenanty kredytowe

Dla bankowców pojęcie „kowenant” jest z reguły doskonale zrozumiałe. Trochę gorzej wygląda to po stronie kredytobiorców. Często, nawet doświadczeni dyrektorzy finansowi mają pewien problem ze zrozumieniem konsekwencji podjęcia się określonych zobowiązań umownych.

Kowenanty są bowiem dodatkowymi zobowiązaniami nakładanymi na dłużnika w ramach zawieranej umowy kredytowej.

Mogą przybierać różną formę. Najczęściej, ze względu na formę, klasyfikujemy je jako finansowe i niefinansowe:

Kowenanty finansowe i niefinansowe

Można także przeprowadzić kryterium podziału na kowenanty nakazowe i zakazowe.

Czytaj dalej

Ciekawy przypadek upadłości

LightSquared

Bardzo ciekawy przypadek innowacyjnej firmy, która właśnie złożyła wniosek o upadłość.

Mieli dostarczać szerokopasmowy internet dla 260 milionów osób w USA, ale nie dostali zezwolenia – ponoć ich technologia zakłócała sygnał GPS.

Główny czynnik ryzyka powinien był pojawić się w analizie PEST – widocznie go zabrakło, bo wśród inwestorów dużo znanych nazw i nazwisk… Akurat wykorzystam ten przypadek w materiałach na najbliższy Risk Management w sekcji dotyczącej kowenantów niefinansowych.

Chleba i igrzysk wołali Rzymianie

Spółka Cinema City opublikowała właśnie sprawozdanie finansowe za 2011 rok. W zasadzie wystarczy zerknąć na jeden slajd z prezentacji dla inwestorów, by wiedzieć wszystko – bez szczegółowej analizy:
Cinema City 2011 wyniki finansowe i trendy 5 latŹródło: prezentacja dla inwestorów

I choć moją pierwszą myślą było skojarzenie z zawołaniem Rzymian, gdy Cesarstwo padało – „Chleba i igrzysk”, nie o tym jednak będę tu pisać. Być może, jeśli czas pozwoli, napiszę o tym w nieco odmiennym blogu Czytaj dalej