Kowenanty kredytowe

Dla bankowców pojęcie „kowenant” jest z reguły doskonale zrozumiałe. Trochę gorzej wygląda to po stronie kredytobiorców. Często, nawet doświadczeni dyrektorzy finansowi mają pewien problem ze zrozumieniem konsekwencji podjęcia się określonych zobowiązań umownych.

Kowenanty są bowiem dodatkowymi zobowiązaniami nakładanymi na dłużnika w ramach zawieranej umowy kredytowej.

Mogą przybierać różną formę. Najczęściej, ze względu na formę, klasyfikujemy je jako finansowe i niefinansowe:

Kowenanty finansowe i niefinansowe

Można także przeprowadzić kryterium podziału na kowenanty nakazowe i zakazowe.

Czytaj dalej