Wprowadzenie do analizy ryzyka w bankowości

Jak wynika z definicji słownikowych, czy encyklopedycznych, definicja ryzyka nie jest dobrze rozumiana przez ogół społeczeństwa. Dla bankowców jest to jednak podstawa biznesu – zwłaszcza, gdy bank „ma apetyt na ryzyko”.

W tej prezentacji głównie mowa o ryzyku kredytowym i o różnych użytecznych modelach stosowanych w bankach w celu wprowadzenia jakiejś systematyzacji pomiaru i oceny. O ryzyku w rozumieniu NUK (Bazylea II i III) jest odrębna prezentacja, która omawia także sposoby radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym i rynkowym.

Reforma systemu bankowego?

Ministrowie finansów krajów G-20 zakończyli dziś swoje spotkanie w Busanie w Południowej Korei. Celem szczytu było uzgodnienie reform systemu bankowego.

Podczas, gdy banki najbardziej obawiają się ryzyka związanego z ingerencją polityków i nadmierną regulacją – ministrowie finansów chcą doprowadzić do przyjęcia nowych przepisów regulujących proces kredytowy. Chcą też wzmocnić wymogi kapitałowe wobec banków i wprowadzić nowy podatek od czynności bankowych – kompletna paranoja…

Czytaj dalej

Islandia rozpoczęła dziś referendum

… którego wynik w zasadzie jest już znany (75% Islandczyków mówi NIE!) i od którego zależeć będzie przyszłość Islandii.

Pytanie jest proste – Czy Islandia ma zwrócić prawie 4 miliardy Euro rządom Wielkiej Brytanii i Holandii? Czytaj dalej

Ryzyko kredytowe – powrót do podstaw?

Po kryzysie bankowym sprzed dwóch lat, banki mają duży problem z powrotną ekspansją kredytową. W podświadomości decydentów kredytowych utwierdził się odruch obronny „dmuchania na zimne”.

Z jednej strony banki muszą budować aktywa by odrobić straty, a z drugiej strony analitykom coraz trudniej zaakceptować ryzyko. Zamiast koncentrować się na tym co ważne, spędzają coraz więcej czasu na wyszukiwanie uzasadnień dla decyzji odmownej. A strat nie da się odrobić tylko przez cięcie kosztów. czytaj dalej