Quantitative Easing

US Federal Reserve System SealTo nowy termin finansowy, który wejdzie do naszego słownictwa na dobre – uwaga jednak, nie przyzwyczajajmy się do opisowej definicji. W mojej ocenie zmieni się ona w zależności od skutków, których nikt na razie nie potrafi przewidzieć.

W teorii ekonomicznej QE tłumaczy się jako „ilościowe rozluźnienie polityki pieniężnej”. W języku potocznym, równie dobrze można nazwać to po prostu „drukowaniem pieniędzy”

Mianem QE określa się politykę monetarną stosowaną przez banki centralne w celu zwiększenia podaży pieniądza. QE stosowane jest zazwyczaj, gdy tradycyjne metody kontroli pieniądza w obiegu przestają działać – z reguły, gdy stopa redyskontowa banku centralnego albo stopa na rynku międzybankowym wynosi zero, bądź znajduje się blisko zera. Czytaj dalej