S&P obniża rating dla Włoch

Berlusconi-pokazuje-S&PWczorajszej nocy S&P obniżyło rating dla Włoch.

Co prawda tylko o jeden poziom z A+ na A, ale jest to działanie wymowne – zapewne kolejna będzie Hiszpania, a wszystko przez Grecję!

Problem Włoch polega na tym, że po obniżeniu ratingu wzrasta koszt obsługi zadłużenia, a przy obecnej wielkości zadłużenia – geometrycznie wzrasta ryzyko utraty zdolności do jego obsługi.

Dziś rano, rentowność 10-letnich obligacji Włoch wzrosła o 3 punkty bazowe do 5,619%. Koszt długu jest więc o 3,85% wyższy niż dla porównywalnych obligacji niemieckich. A wszystko w ramach jednej waluty. Czytaj dalej

Rating Polski – jak nas oceniają Chińczycy

ryzyko po chińskuWszyscy rozpisują się o obniżeniu ratingu dla USA przez S&P. Na ten temat nie zamierzam już nic więcej pisać. Przez ostatnie 3 lata komentowałem wielokrotnie na blogach i na portalach społecznościowych co o tym sądzę. Po co się więc powtarzać.

Jeśli komuś rating ryzyka kraju potrzebny jest do wyliczenia kosztu kapitału polecam ten wpis. Aswath Damodaran wyliczył dwa tygodnie temu jakie będą konsekwencje obniżenia ratingu USA dla przedsiębiorstw i banków.

Zamiast pisania o USA, chciałbym natomiast napisać o obniżeniu prognozy ratingu dla Polski przez Chińczyków. Czytaj dalej

Alternatywna ocena ryzyka kraju

W ocenie ryzyka kraju (Sovereign Risk) dominowały do niedawna 3 światowe agencje ratingowe: Moody’s, Fitch i S&P. W ubiegłym roku dodałem do listy obserwowanych ratingów chińską agencję Dagong, która nadała odmienne ratingi dla 27 krajów. Spodobało mi się uzasadnienie Guan Jianzhong, prezesa tej agencji: „Głównym powodem globalnego kryzysu finansowego jest fakt, że obecne ratingi krajów nie odzwierciedlają ich zdolności do spłaty zadłużenia”.

Dziś pora na dodanie kolejnej agencji ratingowej do listy obserwacji. Tym razem jest to amerykańska agencja Weiss Ratings Czytaj dalej