Pomysł na biznes?

zegarmistrz zabija akwizytorówPia zrobiła to zdjęcie komórką w naszym lokalnym centrum handlowym.

Jak bardzo akwizytorzy zdenerwowali ludzi pracujących w tym sklepie świadczy fakt, że użyli słów, które ktoś mógłby odebrać za groźbę karalną. Nie pomyśleli, że ich klientem może być jakiś nadgorliwy policjant albo prokurator – bez poczucia humoru i z miesięcznym planem do wyrobienia – planem spraw, które trzeba szybko zakończyć wyrokiem skazującym.

Mnie natomiast ten plakacik przyprawił o pomysł na biznes.

W pierwszej chwili pomyślałem, że dobrze byłoby ten plakat przerobić na komunikat telefoniczny – jeśli dzwonisz by mi coś sprzedać, rozłącz się – przy trzecim dzwonku zostaniesz porażony prądem. Ale taki komunikat mógłby wpłynąć negatywnie na mój wizerunek. Nie jest też w moim stylu…

I od razu pojawiła się druga myśl – pomysł na biznes, a w zasadzie na kilka powiązanych biznesów. Gdybym tylko podłączył swój numer do sieci premium…

Mechanizm działania jest prosty. Nie jest niestety nowatorski – już w latach 90-tych ubiegłego wieku Radio Maryja uruchomiło spowiedź przez telefon – im więcej grzechów tym większa pokuta (wtedy było to chyba 9 zł za minutę). Wykorzystywany jest też w różnego rodzaju konkursach radiowych i telewizyjnych. W Wielkiej Brytanii z takiego rozwiązania korzysta też urząd skarbowy i ponoć jest to nawet całkiem dochodowa działalność.

Ale przecież, pojawiła się nawet jakaś książka w stajni wydawniczej Harvardu, której przesłanie jest takie – jeśli nie potrafisz nic nowego wymyślić, po prostu skopiuj pomysł. Moja kreatywność zaczęła się przejawiać w łączeniu pomysłów w spójne obrazy strategiczne – w efekcie powstał zupełnie nowy echosystem.

Pomysł na pierwszy biznes – niech sprzedawca płaci za przywilej dzwonienia.

Najpierw jednak należy napisać aplikację na smartfona, by przekierowywała tylko numery zastrzeżone albo te, których nie mamy w pamięci telefonu. W przeciwnym wypadku, szybko stracimy wszystkich znajomych.

I to jest drugi pomysł na biznes – napisz aplikację na smartfona

Napisanie takiej aplikacji nie byłoby trudne, a na pewno znaleźli by się chętni by ją pobrać odpłatnie ze sklepu Apple, Google albo Samsunga. Można też zrobić wersję darmową, z tym, że ceną dla użytkownika byłoby wyrażenie zgody na pobranie pełnej zawartości smartfona – możemy to potem sprzedać jakiejś agencji reklamowej. I wilk będzie syty i owca cała. Użytkownik, dzięki takiej aplikacji nie będzie dostawał telefonów od nieproszonych sprzedawców, a agencje reklamowe będą miały dobre listy dla sprzedawców, łącznie z przygotowanymi profilami naszej osoby – oczywiście na bazie pobranych od użytkownika informacji (łącznie z lokalizacją, siecią znajomych, przeglądanych stronach na smartfonie, itd. itp).

Pomysł trzeci – podpisz z telekomunikacją umowę na oferowanie numerów premium

Ten pomysł jest chyba najbardziej dochodowy. Jeśli samodzielnie napisaliśmy aplikację na smartfona, to może ona automatycznie przekierowywać rozmowy od wszystkich użytkowników na nasze numery – czy będziemy chcieli oferować im funkcję PAYBACK, zależeć będzie od obranego modelu biznesowego.

A teraz skrypt i algorytm:

 • Dziękuję bardzo za Twój telefon. Jest on dla mnie bardzo ważny.
 • Jeśli dzwonisz by mi coś sprzedać wybierz 1.
 • Jeśli jesteś znajomym, który zmienił numer wybierz 2 i zidentyfikuj się głosowo.
 • Jeśli dzwonisz z urzędu wybierz 3.
 • Jeśli dzwonisz by zaoferować mi pracę wybierz 4
 • Jeśli dzwonisz w innej sprawie wybierz 5 i zostaw wiadomość.

Dla tych, którzy wybrali 1 serwujemy komunikat:

 •  Wpisz na klawiaturze kod PKWiU wyrobu bądź usługi, który próbujesz mi sprzedać.
 • Jeśli go nie znasz, wybierz zero.

Tu premiujemy wiedzę fachową sprzedawcy, jeśli nie wie co sprzedaje będzie musiał więcej zapłacić. Po kodzie PKWiU możecie ustalić stawkę do dalszego naliczania opłaty – w zależności od uciążliwości branży.

 • Wybrałeś zero.
 • Jeśli dzwonisz by sprzedać mi produkty rolnictwa lub łowiectwa wybierz 01.
 • Jeśli dzwonisz by sprzedać mi…

i tu wyliczamy krok po kroku całą klasyfikację PKWiU, przyporządkowując numer:

 • 01 PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA
 • 02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
 • 05 RYBY I INNE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM
 • 10 WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY; TORF
 • 11 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDOBYWANIEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU, Z WYJĄTKIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ
 • 12 RUDY URANU I TORU
 • 13 RUDY METALI
 • 14 PRODUKTY KOPALNE POZOSTAŁE
 • 15 PRODUKTY SPOŻYWCZE I NAPOJE
 • 16 WYROBY TYTONIOWE
 • 17 WYROBY WŁÓKIENNICZE
 • 18 ODZIEŻ; FUTRA
 • 19 SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • 20 DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 21 MASA CELULOZOWA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU, ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
 • 22 DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
 • 23 KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
 • 24 PRODUKTY CHEMICZNE
 • 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 26 WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 27 METALE
 • 28 WYROBY METALOWE GOTOWE, OPRÓCZ MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
 • 30 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY
 • 31 MASZYNY ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I APARATY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
 • 32 SPRZĘT I URZĄDZENIA RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE
 • 33 APARATURA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI
 • 34 POJAZDY MECHANICZNE, PRZYCZEPY I NACZEPY
 • 35 SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY
 • 36 MEBLE; PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
 • 37 USŁUGI ODZYSKIWANIA MATERIAŁÓW Z ODPADÓW
 • 40 ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA
 • 41 WODA ZGROMADZONA W ZBIORNIKACH I WODA OCZYSZCZONA, USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
 • 45 ROBOTY BUDOWLANE
 • 50 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 51 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI
 • 52 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 55 USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI
 • 60 USŁUGI  TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO
 • 61 USŁUGI  TRANSPORTU WODNEGO
 • 62 USŁUGI  TRANSPORTU LOTNICZEGO
 • 63 USŁUGI  POMOCNICZE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI AGENCJI TURYSTYCZNYCH
 • 64 USŁUGI  POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
 • 65 USŁUGI  POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYJATKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
 • 66 USŁUGI  UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • 67 USŁUGI  POMOCNICZE W STOSUNKU DO POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
 • 70 USŁUGI  ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 71 USŁUGI  WYNAJMU MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 72 USŁUGI  INFORMATYCZNE
 • 73 USŁUGI  BADAWCZO-ROZWOJOWE
 • 74 USŁUGI  ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE
 • 75 USŁUGI  W ZAKRESIE: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • 80 USŁUGI  W ZAKRESIE EDUKACJI
 • 85 USŁUGI  W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • 90 USŁUGI  W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ WYWOZU I ZAGOSPODAROWYWANIA ŚMIECI, USŁUGI  SANITARNE I POKREWNE
 • 91 USŁUGI  ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
 • 92 USŁUGI  ZWIĄZANE Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM
 • 93 USŁUGI  POZOSTAŁE
 • 95 USŁUGI  ŚWIADCZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
 • 99 USŁUGI  ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Nie muszę chyba dodawać, że po wyborze działu musimy nagrać kolejne komunikaty:

dział 10
grupa 10.1
klasa 10.10
kategoria 10.10.1
podkategoria 10.10.10
pozycja 10.10.10-10

Nie muszę chyba dodawać, że w tym momencie ujawnia się prawdziwa wartość dodana platformy komunikatów – sprzedawcy uzyskują szkolenie z klasyfikacji wyrobów i usług – nie będą popełniać błędów przy wystawianiu faktur VAT, jeśli oczywiście uda im się coś sprzedać.

Dalsze pomysły na biznes:
można nagrać i sprzedawać komunikaty
można odpłatnie promować artystów, których muzyka będzie lecieć w tle komunikatu (takie działanie na podświadomość)
można sprzedawać spoty reklamowe pomiędzy komunikatami
można utworzyć społeczność użytkowników i wyświetlać je na forum

I wreszcie najlepszy pomysł na biznes
można zrobić IPO i sprzedać firmę za miliardy – pomyślcie teraz ile milionów sprzedawców telefonicznych pracuje w Indiach i w Chinach.

3 myśli na temat “Pomysł na biznes?”

 1. Koszt za przekierowaną rozmowę ponosi zazwyczaj ten, kto odbiera telefon, a nie ten kto dzwoni. Niestety 😉

  Z drugiej strony pomysł z aplikacją blokującą nieznane numery wydaje się sensowny 🙂

 2. No boskie hehe… dzwoni do mnie akwizytator palci.. kiedys pojaiwaly sie pytania o to ze nauczyismy sie nie placic za przychodzace rozmowy

  1. A wszystko dlatego, że mam już dosyć ludzi dzwoniących by zaoferować mi super lokatę na 3%, albo kartę kredytową ze specjalnie przygotowanym limitem 2 tys. PLN, albo jeszcze jakiś inny produkt strukturyzowany… Zwłaszcza, gdy dzwonią z instytucji, w których nie wyrażałem zgody na kontakt telefoniczny.

   Ale przyznasz, że pomysł na aplikację jest dobry 🙂 Niech sobie czekają i płacą… Nie napisałem tylko, że po identyfikacji produktu/usługi będzie identyfikacja firmy i wybrane firmy będziesz mógł sobie dopuszczać…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s