Citi oblał stress testy

FED przeprowadził ponownie stress testy, przy następujących założeniach:

  • stopa bezrobocia – 13%
  • ceny akcji na giełdzie – 50%
  • ceny nieruchomości – 21%

Citi nie zdał egzaminu. Szczerze mówiąc – wcale się temu nie dziwię. Jeśli najpierw redukujemy zatrudnienie – to naturalną konsekwencją jest, że spada sprzedaż i zyskowność. Vikram co prawda chwali się drugim rokiem zysku netto, ale nie trzeba finansowego geniuszu, by zobaczyć jak ten wynik został wygenerowany:

Citi wyniki 2011

Pełną prezentację możecie zobaczyć ściągając ten plik pdf.