Nowomowa nie tylko podatkowa

Cytat z opinii eksperta:

Możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów każdego wydatku, ponoszonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy rozpatrywać w świetle przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop.

Z zawartej w tych przepisach definicji kosztu uzyskania przychodu wynika, że warunkiem zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem danego wydatku (kosztu) a przychodem. Związek ten musi polegać na tym, że poniesienie tego wydatku albo faktycznie ma, albo przynajmniej potencjalnie może mieć wpływ na powstanie przychodu lub zwiększenie jego wysokości, lub też na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto, poniesienie wydatku musi znajdować gospodarcze uzasadnienie, które trzeba oceniać na podstawie racjonalnych i obiektywnych kryteriów.

Jednocześnie określony wydatek nie może być wymieniony odpowiednio w art. 23 updof i art. 16 ust. 1 updop, zawierającym katalog wydatków i kosztów, które niezależnie od celu ich poniesienia, w żadnych okolicznościach nie są uważane za koszty uzyskania przychodu.

Równie dobrze ekspert mógł napisać: „masło jest masłem, jeśli zrobione jest z masła – masłem nie jest jeśli nim nie jest” Wygląda na to, że cały wysiłek edukacji (szkoła, gimnazjum, liceum, uniwersytet, aplikacja, kursy dokształcające) poszedł na to, by sformułować masło maślane w taki sposób, by dla postronnych wydawało się, że ma to jakiś głębszy sens. Zapewne większość ludzi dojdzie do wniosku, że trzeba zatrudnić jakiegoś super wykształconego specjalistę, który powie że jakiś określony wydatek jest kosztem podatkowym albo nim nie jest.

Gdy George Orwell pisał powieść „1984”, stworzył założenia dla nowomowy – odsyłam do książki (odnośnik do darmowej e-książki w j. angielskim w różnych formatach), bądź choćby do definicji w wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowomowa. Orwell postawił bardzo prawdziwą hipotezę, że przez eliminację niepożądanych słów można będzie manipulować zachowaniem społeczeństwa. Czytaj dalej