Warren Buffet o reputacji

Warren BuffetWarren Buffet napisał wczoraj na Facebooku:

We can afford to lose money – even a lot of money. But we can’t afford to lose reputation – even a shred of reputation”.

Możemy pozwolić sobie na to by tracić pieniądze – nawet dużo pieniędzy. Ale nie możemy sobie pozwolić na utratę reputacji – nawet odrobiny reputacji”.

Ciekaw jestem, czy jest to jeszcze komentarz do zwolnienia Davida Sokola, czy dotyczy czegoś nowszego? Ale to bardzo mądre słowa, o których jeszcze wkrótce napiszę.