Czego boją się banki (2012)

Dostępne są już wyniki badań prowadzonych co dwa lata wśród bankowców przez PwC i CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation – Centrum Studiów nad Innowacją Finansową). W tym roku, w badaniu uczestniczyło 700 osób z 58 krajów – w większości członkowie zarządów banków i instytucji nadzorczych.

W tym roku bankowcy boją się najbardziej:

Wyniki badania Banking Banana Skins 2012 CSFI i PwC

Czytaj dalej