Bruce Henderson i Michael Porter – stare narzędzia, nowe strategie

Henderson i Porter

Bruce Henderson i Michael Porter z pewnością należą do elitarnego grona osób, które miały największy wpływ na tworzenie strategii przez globalne korporacje w ostatnich dekadach XX wieku. Znani są z dwóch najbardziej znanych narzędzi strategicznych: Henderson z matrycy BCG, a Porter z modelu 5 sił

Okazuje się, że w xxi wieku również odgrywać będą znaczącą rolę w tworzeniu strategii – co prawda przez nieco inne narzędzia, ale też z ubiegłego wieku. Daje do myślenia.

Dokąd zmierzamy?

You cannot see the forest for the treesJest takie angielskie przysłowie, które w języku polskim nie istnieje – „You cannot see forest for the trees”. W tłumaczeniu dosłownym brzmi dość mądrze – „Koncentrując się na drzewach, nie zobaczysz lasu”. Aż dziw, że się nie spolszczyło. Oznacza po prostu, że bacząc na szczegóły nie dojrzymy całego obrazu.

Jest to dla mnie bardzo istotne przysłowie, które szczególnie przydatne jest w procesie planowania strategicznego i prognozowania.  Czytaj dalej Dokąd zmierzamy?